PorovnejCenu.cz | Maturita.cz | iMaturita.cz | Jazykové-školy.cz | HyperStudent.cz | Pomaturitní studium

 
 
 
   


 Doporučujeme

 Odkazy
Humanitní minimum - testové otázky k přijímacím zkouškám na VŠ


Objednat: 

ISBN:
Autor: Mgr. Lucie Faridová, Mgr. Petr Kazda
Formát: A5
Počet stran: 160
Vydáni:
Cena: 155 Kč

Úvod:

Milí studenti a studentky.
Publikace, jež se vám dostala do rukou, představuje souhrn jednoho tisíce testových otázek nejen z historie. Na nich si můžete procvičit to, co již znáte, nebo se dozvědět něco pro vás zcela nového. Protože na knižním trhu dosud chyběla podobná pomůcka ke studiu, jsme přesvědčeni, že vám naše kniha bude dobrým pomocníkem také při přípravě na přijímací zkoušky na vysokou školu.
Forma testových otázek je pro mnohé zajisté přitažlivější a snáze "stravitelná" než pouhé "biflování" z učebnic. Testy zahrnují výřez z toho, co vás u zkoušek může potkat. Jejím cílem je nastínit různorodost a nepředvídatelnost zadávaných testů. Proto jsou otázky řazeny v náhodném pořadí -- tak jsou obvykle zadávány i u přijímacích zkoušek. A obdobné je to také u odpovědí: správná není vždy jen jediná, nýbrž jich může být více - anebo také žádná.
Smyslem publikace je pobídnout čtenáře k dalšímu studiu. K opravdu kvalitní a řádné přípravě je nezbytné čerpat i z dalších zdrojů. Předkládáme vám pouze modelové otázky, chcete-li "demo-verzi" testů. Věříme, že vám naše kniha bude k užitku a že s ní strávíte nejednu příjemnou chvíli.
Mnoho zábavy při studiu a úspěchu při řešení (ne)jednoho tisíce testových otázek vám přejí


Obsah:

Úvod
Oddíl A
Oddíl B
Oddíl C
Oddíl D
Oddíl E
Oddíl F
Oddíl G
Oddíl H
Oddíl I
Oddíl J
Řešení oddílů

Ukázka z Oddílu C

1. Národní rada československá byla vytvořena roku:

a) 1848 c) 1916
b) 1945 d) 1968

2. Za knížete Břetislava I.:

a) byl vydán stařešinský zákon o nástupnictví
b) došlo k první křížové výpravě do svaté země 
c) byly převezeny ostatky sv. Vojtěcha z Hnězdna do Prahy d) byla v Anglii vydána Magna charta libertatum

3. Horní zákoník (Ius regale montanorum) byl vydán za vlády:

a) Přemysla Otakara II. c) Václava III.
b) Václava IV. d) Přemysla Otakara I.

4. USA poskytly v rámci Marshallova plánu zemím západní 
Evropy finanční pomoc ve výši:

a) 5 mld dolarů c) 8 mld dolarů
b) 10,7 mld dolarů d) 12,5 mld dolarů 

5. Během křížové výpravy zahynul:

a) Fridrich Barbarossa c) Jindřich IV.
b) Jan Bezzemek d) král Artuš

6. Za vlády Karla IV. Lucemburského:

a) byla založena pražská universita
b) bylo zřízeno olomoucké arcibiskupství
c) byla vydána Zlatá bula sicilská
d) byl popraven Jeroným Pražský

7. Dva hlavní iniciátoři a vůdci první občanské války v Římě byli:

a) Gaius Marius 
b) Cornelius Sulla 
c) Marcus L. Crassus
d) Cornelius Scipio
8. Mezi představitele francouzského osvícenství nepatří:

a) Charles-Louis Secondat de Montesquieu
b) Francois-Marie Arouet Voltaire
c) Jean-Babtiste Colbert
d) Jean-Babtiste Gaspard Deburau

9. Za vlády Marie Terezie došlo:

a) ke zrušení nevolnictví
b) k zavedení jednotné soustavy měr a vah i jednotné měny
c) ke zrušení roboty
d) k soupisu majetku a pozemků

10. V bitvě u Marathónu roku 490 př. n. l. bojovala proti 
Peršanům vojska:

a) athénská c) spartská
b) kartáginská d) korintská

11. Beringův průliv mezi Asií a Amerikou objevil:

a) Semjon Ivanovič Děžněv 
b) William Barents 
c) Vitus Jonassen Bering
d) Marco Polo

12. V secesním slohu je/jsou vystavěn(y):

a) Obecní dům v Praze
b) Husův pomník na Staroměstském náměstí v Praze
c) Wilsonovo nádraží v Praze
d) Sagrada Famiglia v Barceloně 

13. Kdo stál v čele rolnického povstání za vlády Kateřiny II.?

a) Kubata 
b) Jemeljan Pugačev 
c) Bogdan Chmelnickij
d) Vladislav Lokýtek
14. Sinn Fein je:

a) předák teroristické organizace IRA
b) současná irská politická strana
c) bývalý irský ministerský předseda
d) pohoří ve Velké Británii

15. Descendent označuje v právu:

a) opuštěné dítě c) potomka
b) předka d) opak precedentu

16. Demokratickou stranu v USA založil:

a) Benjamin Franklin c) Nathaniel Ward
b) Thomas Jefferson d) Woodrow Wilson

17. Válka o španělské dědictví probíhala v letech:

a) 1756-1763 c) 1736-1742
b) 1701-1714 d) 1337-1453

18. Gaius Iulius Caesar byl zavražděn v roce:

a) 49 př. n. l. c) 77 př. n. l.
b) 45 př. n. l. d) 44 př. n. l.

19. Schmerlingova ústava byla vydána roku:

a) 1861 c) 1860
b) 1874 d) 1848

20. Mezi osoby, které měly co do činění s ekonomií a obchodem, 
nepatří:

a) Van den Buers c) J. B. Colbert
b) Keynnes d) Adam Smith
 Nákupní košík

neobsahuje položky

Nákupní košík


 AkceOpakujeme si k maturitě Ekonomie

149 Kč  Po slevě: 105 KčNakladatelství
Radek Veselý
Ivana Olbrachta 672
67401 Třebíč
tel.: 602 586 411
IČ: 474 46 714
radekvesely@centrum.cz

 ICQ: 221327340    
   
» stáhněte si naši ikonku «