PorovnejCenu.cz | Maturita.cz | iMaturita.cz | Jazykové-školy.cz | HyperStudent.cz | Pomaturitní studium

 
 
 
   


 Doporučujeme

 Odkazy
Maturitní otázky Účetnictví


Objednat: 

ISBN: 80-902743-1-4
Autor: Radek Veselý
Formát: A5
Počet stran: 112
Vydáni: dotisk 1.vydání 2001
Cena: 115 Kč  Po slevě: 55 Kč

Témata:

1. Akciová společnost - a. s.
2. Daň z přidané hodnoty - DPH (ukázka) 
3. Investiční majetek
4. Jednoduché účetnictví
5. Kalkulace a rozpočty
6. Práce a mzdy
7. Náklady a výnosy
8. Peněžní prostředky
9. Společnost s ručením omezeným - s. r. o.
10. Teorie
11. Veřejná obchodní společnost
12. Zásoby
13. Zúčtovací vztahy a směnky
14. Účetní závěrka a uzávěrka
15. SZ, ZP a daň z příjmů
16. Komanditní společnost - k.s.
17. Individuální podnikatel v podvojném účetnictví
18. Kurzové rozdíly
19. Inventarizace
20. Otevření účetních knih


2. Daň z přidané hodnoty

plátce - odvádí daň; osoby, které provádějí zdanitelné plnění,
1) ze zákona

 • obrat je vyšší než 750 000,-- za poslední 3 měsíce
 • získání majetku z privatizace (min. na dobu 3 měsíce)
 • sdružení

» registrace do 20. dne následujícího měsíce, od 1. dne násl. měsíce je plátcem daně
» když se z neplátce stane plátce, může si za předchozích 12 měsíců uplatnit odpočet ze ZC IM, PC zásob (musí mít daňový doklad)

2) dobrovolně

neplátce - má právo si při vstupu DPH dát do nákladů nebo do pořizovací ceny

Předmět daně - veškerá zdanitelná plnění
» dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí, převod a využití práv z prům. a jiného vlastnictví

 • DPH musíme vést v analytické evidenci

Sazba - diferencovaná

 • zboží - 22 %
 • služby - 5 % (v zákoně jsou uvedeny výjimky)

Stanovení vlastní daňové povinnosti

 • cena bez DPH, cena bez daně + spotřební daň
 • cena s daní (do 10 000 Kč)
 • u dovozu - celní hodnota + clo
 • podkladem je daňový doklad

Odpočet daně

 • daň na vstupu (přijatá zdanitelná plnění)
 • musíme mít daňový doklad
 • vstupy, u kterých se uplatňuje odpočet musí být užity na zdanitelné plnění
 • odpočet nelze uplatnit u osobního automobilu, vratných lahví, u některých nedaň. výdajů

vlastní daňová povinnost - daň na výstupu > d. na vstupu
nadměrný odpočet - d. na výstupu < d. na vstupu

Daňové doklady

 • běžný daňový doklad - údaje o výstavci, údaje o příjemci, pořadové číslo dokladu, předmět zd. plnění, datum zdanitelného plnění, datum vystavení, cena bez daně, sazba daně, částka daně, celková částka (faktura)
 • zjednodušený daňový doklad - údaje o výstavci, číslo dokladu, cena včetně daně, částka celkem sazba daně, DUZP (paragon)
  » při platbě za hotové, do 10 000 Kč včetně daně, za daňový doklad zodpovídá příjemce

- aby byl daňový doklad daňově uznatelný musí obsahovat:

 • číslo dokladu
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • DIČ
 • sazbu daně

- v případě, že je na daňovém dokladu více sazeb, musí být rozepsány

Placení daně

 • 25. den každý měsíc
 • v případě obratu menšího než 10 mil. čtvrtletně - 25. 4., 25. 7., 25. 10., 25. 1.

Vztah k zahraničí

 • vývoz - osvobozen od DPH
 • dovoz - DPH vyměřuje celní úřad Nákupní košík

neobsahuje položky

Nákupní košík


 AkceOpakujeme si k maturitě Ekonomie

149 Kč  Po slevě: 105 KčNakladatelství
Radek Veselý
Ivana Olbrachta 672
67401 Třebíč
tel.: 602 586 411
IČ: 474 46 714
radekvesely@centrum.cz

 ICQ: 221327340    
   
» stáhněte si naši ikonku «