PorovnejCenu.cz | Maturita.cz | iMaturita.cz | Jazykové-školy.cz | HyperStudent.cz | Pomaturitní studium

 
 
 
   


 Doporučujeme

 Odkazy
Přehled nizozemské gramatiky


Objednat: 

ISBN: 80-86376-37-0
Autor: Marek Vavřička - recenzovala Mgr. Martina Schaferová
Formát: A5
Počet stran: 96
Vydáni:
Cena: 139 Kč

Obsah:

 • Nizozemská abeceda
 • Výslovnost
 • Pravopis
  Věta – syntax
 • Podstatné jméno
 • Přídavné jméno
 • Zájmena
 • Číslovky
 • Sloveso a přehled časů
 • Příslovce
 • Zvláštní adverbium „er“
 • Spojky
 • Nepravidelná slovesa
 • Stručná historie nizozemštiny
 • Několik slov o afrikánštině
 • Nizozemské království
 • Belgické království
 • Bibliografie

Výslovnost

Písmeno                       výslovnost                                příklady ve slovech

SAMOHLÁSKY

 A         krátké             [a]                                           akte, tak, lamp
           
dlouhé            [a:]                                          graag, aan, waar
 

E         krátké             [e]                                           ver, met, het
           dlouhé            [e:]                                          een, veel, steeds

            redukované    []  „němé ´e´ “                      gepraat, verbrand, raken,

 I                                    [i]                                            rivier, dit, vis

 O         krátké              [o]                                           kort, om, pot
            dlouhé             [o:]                                          zo, poot, oom

 U         krátké              [y | ü]                                      munt, rug, put,
            dlouhé             [y: | ü:]                                    uur, u,

 Y                                   [j]                                            v cizích slovech:            yoga
  
                                    [i]                                                                               gymnasium

  EU                                 [ø | ö]                                      geur, bespeuren, leuk

 IE                                   [i:]                                           verspieden, tien, hier

OE                                  [u]                                           zoeken, moeten, boeren

 

SOUHLÁSKY

 B, d, f, h, k, l, m, n, p, r, s, t, v, w, x, z                      se vyslovují stejně jako v češtině.  

C                                [s]                                           citroen
                                   [k]                                           complicatie

 G, CH                       [výrazně zadní ch]                    zeggen, groot, gaan

G                                 [„ž“]                                        ve fr. slovech    balotage, etalage

 J                                 [j]                                            Jan

 Q                                [kv]                                         quiz
                                     [k]                                           ve fr. slovech    quitte

 DIFTONGY – DVOJHLÁSKY

 EI                               [ej]                                          eigen, pleiten, plein

 IJ                                [ej]       výslovnost se shoduje    ijs, rijk, lijn,

  AU                              [au]                                         gauw, blouw
 
                                   [o]        ve fr. slovech               auto    

 OU                              [au]                                         mervoud, vrouw,

 UI                               [ay | oey] obtížný diftong           ui, tuin, huis

 TRIFTONGY – TROJHLÁSKY

 OOI                          [o:j]                                         gooien

 AAI                            [a:j]                                         draaien

 OEI                            [u:j]                                         groeien

 ZVLÁŠTNÍ KOMBINACE HLÁSEK

 NG                           [η]                                           bang, koning

 SJ                             [∫| š]                                        meisje, Tsjechisch

 TJ                              [t´]                                           netjes

 NJ                              [nj]                                          franje

 KJ                              [k´]                                          pinkje

 PJ                              [p´]                                          boompje

 SCH                           [sx]                                         schat, schip

 -ISCH                         [i:s]                                          Tsjechisch
 Nákupní košík

neobsahuje položky

Nákupní košík


 AkceOpakujeme si k maturitě Ekonomie

149 Kč  Po slevě: 105 KčNakladatelství
Radek Veselý
Ivana Olbrachta 672
67401 Třebíč
tel.: 602 586 411
IČ: 474 46 714
radekvesely@centrum.cz

 ICQ: 221327340    
   
» stáhněte si naši ikonku «